ETICKÝ ADVOKÁT NA VAŠEJ STRANE
ON-LINE PORADŇA
OBLASTI PRAXE
NAŠE KONTAKTY
Potrebujete právnu radu? Chcete sa informovať ako by bolo možné riešiť Váš problém?
Vyplnite tento formulár a odpovieme Vám v čo najkratšom čase.
Copyright © laukovafairlegal.sk  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
Meno:
Telefón:
Email:
Otázka:
• Ochrana osobnosti a nemajetková ujma
• Pozemkové právo a pozemkové úpravy
• Rodinné právo a výživné
• Rozvody a bezpodielové spoluvlastníctvo
  manželov
• Bytové právo a správa bytov
• Kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
• Prepravné zmluvy a práva z prepravy
• Vydržanie vecných práv
• Vymáhanie pohľadávok, predaj a kúpa
  pohľadávok 
• Exekúcie
• Ochrana spotrebiteľa
• Oblasť sociálneho a zdravotného poistenia
• Ochrana ľudských práv
• Správne konania a stavebné právo
• Konkurz a reštrukturalizácia
• Zodpovednosť za škodu
• Dedičské právo
ODPORÚČANÉ LINKY
•  Slovenská advokátska komora - www.sak.sk
•  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - www.justice.gov.sk
•  Centrum právnej pomoci - www.legalaid.sk
•  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - www.cipc.sk
•  Verejný ochranca práva - www.vop.gov.sk
•  VIA IURIS - www.viaiuris.sk
•  Otvorené právo - www.otvorenepravo.sk
•  Za otvorenú justíciu - www.sudcovia.sk
Advokátska kancelária Lauková
Fair Legal
JUDr. Zuzana Lauková, advokátka


tel : 0948 731 990

e-mail: laukova@laukovafairlegal.sk