ETICKÝ ADVOKÁT NA VAŠEJ STRANE
PROFIL FIRMY
NAŠE SLUŽBY
NAŠE KONTAKTY
Zuzana Lauková

Právnické vzdelanie získala na Trnavskej univerzite v Trnave, ktorú v roku 2009 ukončila s vyznamenaním a špeciálnym ocenením dekana.

Titul doktor práv jej bol udelený Právnickou fakultou Univerzity Komenského.

Prvotné právne skúsenosti nadobudla na Okresnej prokuratúre a následne aj ako koncipient v zabehnutej advokátskej kancelárii so sídlom v Bratislave.

Dva roky samostatne pôsobila pre advokátsku kanceláriu v Zlatých Moravciach.

Výkon advokácie stavia na otvorenom a individuálnom prístupe ku každému klientovi. Kvalita vyriešenia právneho problému klienta je prvoradá.
Copyright © laukovafairlegal.sk  |  Tvorba web stránok
tvorba web stranok
ODPORÚČANÉ LINKY
•  Slovenská advokátska komora - www.sak.sk
•  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - www.justice.gov.sk
•  Centrum právnej pomoci - www.legalaid.sk
•  Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže - www.cipc.sk
•  Verejný ochranca práva - www.vop.gov.sk
•  VIA IURIS - www.viaiuris.sk
•  Otvorené právo - www.otvorenepravo.sk
•  Za otvorenú justíciu - www.sudcovia.sk
"Najrýchlejšie vypracovanie zmlúv a právnych stanovísk"
"Dostupné pre každého"
Advokátska kancelária Lauková
Fair Legal
JUDr. Zuzana Lauková, advokátka


tel : 0948 731 990

e-mail: laukova@laukovafairlegal.sk